SHERBIMET TONA

Siguria ne pune

Import, Export & Tregtim

Trajnime

Mbrojtja ndaj zjarrit

Asistence Teknike

Ekspertize & Inspektime

Trajnime dhe kurse per:

  • Koordinator per sigurine dhe shendetin ne pune
  • Oficer i sigurise dhe shendetit ne pune
  • Teknik per sigurine dhe shendetin ne pune
  • Koordinator i skuadres se emergjencave
  • Oficer i skuadres se emergjencave
  • Teknik i mbrojtjes ndaj zjarrit dhe evakuimit

Qëndra e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë “TRAJF” mbështëtur në përkufizimin e pikës 16 të nenit 5 dhe pikës 3 të nenit 7 të Ligjit Nr. 10237 Datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” ofron për të gjithë sektorët e veprimtarisë private dhe publike: