Perse te zgjidhni Trajf?

Ketu perfshihen ndertimi,perpunimi, mesimdhenie, tregetim dhe magazinim te produkteve industriale, karburanteve, produkteve ushqimore, farmaceutike, shitje dhe marketing, energjite e rinovueshme dhe sherbimeve ne terren. Ne kemi nje shtrirje te sherbimeve tona ne te gjithe qytetet e Shqiperise prej mese 10 vjetesh dhe kemi eksperiencen ne zgjidhjen e problemeve per kompanite qe kerkojne nje bashkeveprim per menaxhimin e rreziqeve dhe realizimin e kerkesave ligjore. Opsionet per te permbushur kerkesat tuaja mund te perfshijne keshillime nga persona kompetente, projektim dhe realizim te programeve trajnuese, vleresimet e rreziqeve, vleresimet e rrezikut per zjarr, sherbime mjekesore per stafin ose permbushjen e rolit te supervizorit si dhe pajisjen me personel terreni te mire trajnuar.

MISIONI

Misioni yne eshte qe te ofrojme sherbim cilesor ne secilen prej disiplinave tona profesionale, ne perputhje me kerkesat ligjore,duke siguruar dhe nje platforme per ti sherbyer klienteve tane.

Lexo me shume

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

VIZIONI

Vizioni yne eshte qe te zhvillojme me tej skuadren tone ne menyre qe te ofrojme nje spekter me te gjere per sherbime te specializuara Inxhinierike dhe Keshillime per Menaxhimin e Sigurise.

Lexo me shume

SUKSESI

TRAJF ka ne qender te vemendjes punen ne grup per arritjen e suksesit. Grupi qe ne kemi krijuar kombinon fuqite dhe eksperiencen e secilit per te arritur dhe tejkaluar pritshmerine e klientit.

Lexo me shume

KLIENTET TANE